eTabbi -hanke kielenopetuksessaTavoitteet:
Opetushallituksen hyväksymän eTabbi -hankkeen mukaisesti saksan kielen opetukseen yhdistetään päätavoitteista seuraavaa:

Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa, oppimisessa ja oppimateriaalin kehittämisessä

Hankkeen tavoitteena on antaa teknologiasukupolven kielenoppijalle uusia näkökulmia kielenoppimisprosessiin, tuoda kieltä lähemmäksi oppilaan arkea ja antaa mielekkäitä eväitä itsenäiseen, luokkahuoneen ulkopuolellakin tapahtuvaan kielenoppimiseen.

Menetelmät:
Mobiililaitteen monipuolinen käyttö kielenoppijan henkilökohtaisena kielenoppimisen prosessia tukevana ja kehittävänä välineenä (vrt. kielisalkku). Oppimisprosessia tuetaan ja edistetään myös sähköisen oppimisympäristön, peda.netin aktiivisella käytöllä, minkä jatkuvasti luokkahuoneessa saatavilla olevat mobiililaitteet mahdollistavat.
 


Sovelluksia, joita minä ja oppilaani olemme käyttäneet kielen tunneilla ja jotka niin minä kuin (open näkökulmasta myös oppilaani) olemme yhdessä hyväksi todenneet. Suurin osa näistä sovelluksista perustuu sille ajatukselle, että ope ohjaa oppimista, näyttää esimerkkiä ja toimii innovaattorina, mutta oppilas itse toimii oppimisprosessissa (oppimisympäristössä) pääasiallisena toimijana.

Minun eTabbi -hankkeessa mobiililaitteen ohella tärkeä sija on sähköisellä oppimisalustalla, joka toimii oppilaiden vihkona ja korvaa osittain oppikirjan.

Ei kommentteja: