Lukulista.Tieto- ja viestintätekniikasta oppilaitosjohtamiseen.TVT

Koordinaattori liikenne- ja viestintäministeriö, yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma  


Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

Oppilaitosjohtaminen:

Taipale, A., Salonen, M., Karvonen K. (toim.) Kuorma kasvaa - voiko johtajuutta jakaa?
Raasumaa, V. Perusopetuksen rehtori opettajien osaamisen johtajana.
Honkonen, M. Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen.
Helakorpi, S. Osaamisen johtaminen


Muuta

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 41/2009 Opetuksen innovaatiot ja innovatiivisuus opetuksessa.

Ei kommentteja: